Eestlased saaksid vähendada kodudes tekkiva prügi kogust kuni poole võrra ja luua väärtuslikku ressurssi

Eesti pered jätavad sorteerimata ja viskavad tavaprügi hulka kõige enam biojäätmeid , mis on väärtuslik koostisosa viljaka kompostmulla toorainena. Teeme Ära algatus Kompostiljon kutsub peresid, kes täna veel viskavad toidujäätmed olmeprügi hulka, tegema kannapööret oma käitumisharjumustes ning alustama kompostimisega.

Kompostiljon alustab mai kuus teavituskampaaniaga, mille peamiseks sõnumiks on kompostimise loomulikkus ja lihtsus.

„Toidujääde ei ole prügi. See on loodusringi loomulik osa, millega saame taastada meie järjest enam väljakurnatud mullastikku.“, ütleb Kompostiljoni teavituskampaania üks eestvedajatest Angela Hollo. “Kodus kompostimine on arukas ja lihtne viis biojäätmete käitlemiseks ja aitab kaasa loomulikule ressursside ringlusele“, lisab Hollo.

„Kompostimine on juba aastasadu olnud iseenesest mõistetav viis orgaaniliste jäätmetega tegelemiseks ning loodusliku väetise saamiseks, et anda mullale rammu. Kompostimine on jõukohane kõigile, tuleb vaid olulisemad põhimõtted üle vaadata ja leida sobiv kompostimisviis. “ ütleb Kompostiljoni liikumise algataja Anneli Ohvril. „Oma aeda omavate inimeste puhul on kompostimisega alustamine vaid ettevõtmise küsimus. Edukalt saab kompostida ka linnakeskkonnas, näiteks kortermajades koos ühistuga või päris tubastes tingimustes,“ lisab Ohvril.

Kompostiljoni meeskond julgustab kompostima koos lastega. „See on väga hea viis, kuidas lapsed saavad tundma õppida, näha ja kogeda looduse ringlust,“ sõnab Hollo.

Kompostiljon algatus loodi 2011. aastal, et innustada inimesi kompostima oma bio- ja aiajäätmetest puhast ja viljakat mulda. Kompostiljoni veab keskkonnateadlike noorte ühendus JCI Go koda koostöös Teeme Ära maailmakoristusega. Teavituskampaaniat toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.